Cenník služieb - hodinového opravára

Prvá hodina práce: 12 €.

Každá ďalšia začatá hodina: 10 €

Prípadná asistencia pomocníka: 5 € / hod

Práce v noci, havárie (22.00 - 6.00): 16 €

Výškové práce (nad 1,3m): 15 - 30 €

Doprava: 0,30 € / km

 

Práce väčšieho rozsahu a časovo náročnejšie práce účtujeme podľa cenovej ponuky alebo po dohode s klientom.

Spotrebovaný materiál sa účtuje samostatne.

Dôchodcovia majú zľavy podľa dohody na mieste výkonu služby.